Ondersteuning

ONDERSTEUNING

Ons wooninitiatief wordt ondersteund door de volgende organisaties.

logo vdValk

Lunet zorg

Regionaal Platform de Sleutel tot Wonen

Glorieuxpark Eindhoven

www.glorieuxpark.nl

RPSW: Regionaal Platform de Sleutel tot Wonen

Woongroep Elysion Eindhoven is een van de groepen die gestart is onder de paraplu van Vereniging Ouderinitiatief De Sleutel. De Sleutel was een vereniging voor ouders of verzorgers van kinderen met een verstandelijke handicap van waaruit kleinschalige wooninitiatieven ontwikkeld worden.

Vereniging De Sleutel is in 1999 ontstaan uit een initiatief van Egbert Slot. Hieruit zijn in de afgelopen jaren diverse wooninitiatieven gerealiseerd.

De Sleutel is in 2010 opgegaan in het Platform de Sleutel tot Wonen; RPSW. Verdere informatie zie: www.rpsw.nl.