ANBI-gegevens

GEGEVENS MBT ANBI STATUS

Woongroep Elysion Eindhoven is een stichting met een dagelijks bestuur.
Algemene gegevens over de stichting en het bestuur staan in onderstaande tabel.

De stichting is aangemerkt als een ANBI stichting onder dossiernummer 66360.
In de onderstaande tabel staat ook de link naar de Jaarrekening 2021.

Alle verplichte benodigde publieke gegevens zijn opgenomen in het door de Belastingdienst verstrekte Standaardformulier publicatieplicht ANBI algemeen. Zie het betreffende formulier met ingevulde gegevens over 2022 van Stichting Woongroep Elysion Eindhoven.


Zie ook www.anbi.nl  en voorwaarden (belastingdienst) voor ANBI status.

Onderwerp

Gegevens 

De naam van de instelling:

WEE is ook bekend onder de volgende namen:

Stichting Woongroep Elysion Eindhoven

WEE

Elysion

Zie ook home

Het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer)/fiscaal nummer

819158513

Het post- of bezoekadres van de instelling:

Een duidelijke beschrijving van de doelstelling van de ANBI:

De hoofdlijnen van het beleidsplan:

Namen en functies van de bestuurders:

Zie uittreksel Handelsregister KvK met namen en functies van de bestuurders

Het beloningsbeleid:

(het beloningsbeleid voor het bestuur zoals dat in de statuten staat)

N.v.t.

Letterlijk; Statuten art. 4 lid 5.

“De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden.

Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen gemaakte kosten in de uitoefening van hun functie.”

Op het laatste wordt feitelijk geen beroep gedaan.

 

Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten:

Financiële verantwoording: