Profiel bewoners


Profiel bewoners


De groep bestaat normaal uit negen bewoners (nu zeven dames en twee heren). Het is een hechte, heterogene, groep die aandacht heeft voor elkaar. Ze trekken al vanaf vóór het begin met elkaar op en ondernemen van alles met elkaar.
Elke bewoner heeft een eigen appartement. Gezamenlijke activiteiten o.a. koken vinden plaats in de gezamenlijke woonruimte/keuken. De bewoners hebben allemaal eigen taken in de gezamenlijke woonkamer (koken, vuilnis wegbrengen etc.). Lunet levert 24-uurs zorg en begeleiding (negen medewerkers).


Kleine huisdieren (b.v. cavia, parkiet) mag onder de volgende voorwaarden:

  • De bewoner er zelf voor kan zorgen en dus geen belasting oplevert voor de begeleiding;

  • Het huisdier geen hinder veroorzaakt (b.v. geluidsoverlast, allergie) voor de bewoner zelf, medebewoners of begeleiding.


Profielschets


  • Leeftijd ca. 25-40 jaar;

  • Verstandelijke en soms ook lichamelijke beperking, heterogeen;

  • Geen gedragsproblematiek of agressief gedrag;

  • Eigen inkomen, bijv. WAJONG uitkering of betaalde baan;

  • CIZ indicatie uit de WLZ (vanaf VG 3/4 in de vorm van PGB; PGB wordt voor een groot deel ingezet voor inkoop van zorg door Lunet;
  • Dagbesteding of (beschut) werk voor tenminste vier dagen (in verband met roosterplanning van de zorg en begeleiding is voor alle bewoners op woensdag de vrije dag - indien van toepassing).


Van ouder/verzorgers/wettelijk vertegenwoordigers wordt verwacht dat ze regelmatig actief meewerken in de organisatie van ons ouderinitiatief b.v. in de diverse rollen van de stichting (bestuur, werkgroepen, onderhoud etc.).

We hanteren een aanname protocol voor de nieuwe bewoners én ouders/verzorgers waarin een kennismakingsperiode deel van uitmaakt.


Verdere informatie?


Bel of mail naar Rian Lestraden, secretariaat Elysion: 040 – 2567784, info@elysion-eindhoven.nl