Subsidies

WOONGROEP ELYSION EINDHOVEN


SUBSIDIES

De ontwikkeling van ons wooninitiatief is mogelijk gemaakt door subsidies van de volgende organisaties.

NSGK voor het gehandicapte kind

Fonds Verstandelijk Gehandicapten www.fondsverstandelijkgehandicapten.nl

 Stichting

G.G.D. Baron van Hardenbroek Van de Kleine Lindt

Stichting Borro

Provincie Noord-Brabant

Stichting Old Grand-Dad Club Nederland

WEE © PAB