ANBI-gegevens

GEGEVENS MBT ANBI STATUS

Onderwerp

Gegevens 

De naam van de instelling:

WEE is ook bekend onder de volgende namen:

Stichting Woongroep Elysion Eindhoven

WEE

Elysion

Zie ook home

Het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer)/fiscaal nummer

819158513

Het post- of bezoekadres van de instelling:

Een duidelijke beschrijving van de doelstelling van de ANBI:

De hoofdlijnen van het beleidsplan:

De functie van de bestuurders:

De namen van de bestuurders:

Het beloningsbeleid:

(het beloningsbeleid voor het bestuur zoals dat in de statuten staat)

N.v.t.

Letterlijk; Statuten art. 4 lid 5.

“De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden.

Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen gemaakte kosten in de uitoefening van hun functie.”

Op het laatste wordt feitelijk geen beroep gedaan.

 

Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten:

Een financiële verantwoording:

Zie bijlage Excel.pdf

WOONGROEP ELYSION EINDHOVEN


WEE © PAB