ANBI-gegevens

GEGEVENS MBT ANBI STATUS

Onderwerp

Gegevens 

De naam van de instelling:

WEE is ook bekend onder de volgende namen:

Stichting Woongroep Elysion Eindhoven

WEE

Elysion

Zie ook home

Het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer)/fiscaal nummer

819158513

Het post- of bezoekadres van de instelling:

Zie contact

Een duidelijke beschrijving van de doelstelling van de ANBI:

Link naar beschrijving doelstelling

De hoofdlijnen van het beleidsplan:

Link naar hoofdlijnen van het beleidsplan

De functie van de bestuurders:

Link naar functies van bestuurders

De namen van de bestuurders:

Link naar namen van bestuurders

Het beloningsbeleid:

(het beloningsbeleid voor het bestuur zoals dat in de statuten staat)

N.v.t.

Letterlijk; Statuten art. 4 lid 5.

“De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden.

Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen gemaakte kosten in de uitoefening van hun functie.”

Op het laatste wordt feitelijk geen beroep gedaan.

 

Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten:

Link naar actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten

Een financiële verantwoording:

Zie bijlage Excel.pdf

WOONGROEP ELYSION EINDHOVEN

 

WEE © PAB